Algemene voorwaarden

Inschrijving

Alle lesgelden zijn inclusief ingrediënten, de te schenken drankjes, receptenboekje en het gebruik van linnengoed. Een inschrijving is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor een kookles, of een kookworkshop. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles, of een kookworkshop, niet door te laten gaan.

Het is mogelijk om als groep (4-9 personen)in te schrijven voor een bepaalde lesavond. Voor deze avond worden dan geen andere inschrijvingen aangenomen.

Betaling

Het lesgeld voor een kookcyclus, een kookclinic, of een kookworkshop dient bij vooruitbetaling voldaan te worden. Na inschrijving sturen wij een bevestiging met het verzoek het lesgeld binnen 14 dagen, over te maken op rekening NL04 INGB 0006 0878 62 ten name van Kookstudio Pineapple. Bij betaling van het lesgeld ga je akkoord met onze algemene bepalingen.

Verhindering

Bij annuleringen tot 14 dagen voor de lesdatum wordt het reeds betaalde lesgeld (minus administratiekosten) teruggestort. Bij annuleringen tussen 2 t/m 13 dagen ontvang je 75% van het reeds betaalde lesgeld terug. Bij annuleringen binnen 48 uur voor de lesdatum ontvang je helaas geen lesgeld retour. Het is geen probleem om iemand anders ter vervanging te sturen.

Algemene bepalingen

Van de cursisten verwachten wij dat ze tijdens de kookles, kookclinic of kookworkshop de werkruimte opgeruimd houden.
En uiteraard wordt er binnen niet gerookt!